Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 กฟผ

...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น นำผลงานกว่า 100 ชิ้น จัดแสดงแฟชั่นโชว์ Theme Dressmaker

...

เพิ่มเติม > >

Responsive image
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น นำผลงานแฟชั่นโชว์

...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จัดการประกวดนำเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 7 แหล่ง 7 สร้าง 7 แผนพัฒนา

...

เพิ่มเติม > >


Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved