Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image
การแสดงแฟชั่นโชว์ ไทยร่วมสมัย จากผืนผ้าถิ่นลี้ สู่งานแฟชั่น

จากผลงานชนะเลิศ โครงการการ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
ม.เกษมบัณฑิต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลนาเกลือ

ม.เกษมบัณฑิต โดยสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรีและคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
ผลงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน ไทยใส่สบาย

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
ALTERNATIVE TOURISM

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เปิดสอนการดำน้ำเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา จท.324...

เพิ่มเติม > >

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved