Responsive image


ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อเรื่องเจ้าของผลงานดาวน์โหลด

1 สำนวนไทลื้อที่สัมพันธ์เชิงความหมายกับสำนวนไทยตามหลักพุทธจริยธรรม นักศึกษา : อุAนกอง แยน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger 2 ศิลปะการใช้อุปมาโดยคำศัพท์ นักศึกษา : เหยี้ยน หวัง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger

ปีการศึกษา 2561

ลำดับชื่อเรื่องเจ้าของผลงานดาวน์โหลด

1 การตั้งชื่อเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา นักศึกษา : อภิญญา เคนนาสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger 2 คำซ้อนภาษาไทยในวรรณกรรมสำหรับเด็กเรื่องโดราเอมอน นักศึกษา : ธิบิชตรัม ฟาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger 3 คำเรียกชื่อพืชสมุนไพรไทยในจังหวัดจันทบุรี นักศึกษา : นายภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger 4 ลักษณะโครงสร้างประโยคพาดหัวข่าวจากในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษา : ZHANG YAOWEN
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
Full Papger

ปีการศึกษา 2560

ลำดับชื่อเรื่องเจ้าของผลงานดาวน์โหลด


ปีการศึกษา
2559

ลำดับชื่อเรื่องเจ้าของผลงานดาวน์โหลด

1 การตั้งชื่อและความหมายของชื่อสีลิปสติกไทย นักศึกษา : ศราวดี มนูเสวต
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. สุภาวรรณ แก้วป้องปก
2 โครงสร้างทางความหมายของชื่อผลิตภัณฑ์โอทอป นักศึกษา : อมรวดี เหล่าเขตกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
3 การศึกษาแปลชื่อภาพยนตร์จีนเป็นภาษาไทย นักศึกษา : เหมยหลิง ฉิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. สุภาวรรณ แก้วป้องปก
4 การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในหนังสือตำรับอาหารไทย นักศึกษา : เต๋อหยุ่ง หลี่
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ซัลมาณ ดาราฉาย
Abstract | Full Paper
Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved